Objavljen rad o pokrovnim usevima u tеmаtskоm zbоrniku mеđunаrоdnоg znаčаја

U tematskom zborniku "Sustainable Entrepreneurship and Investments in the Green Economy" (IGI Global, USA), objavljen je pregledni rad "Cover Crops: Achievement of Sustainability in the Ecological Systems of Agriculture", autora dr Vladana Ugrenovića i dr Vladimira Filipovića. Ova publikacija donosi stručna iskustva, originalne fotografije i teoretska razmatranja o koristima i mogućnostima uvođenja tehnologije pokrovnih useva u proizvodnu praksu u Srbiji, a okarakterisana je kao rad u tеmаtskom zbоrniku mеđunаrоdnоg znаčаја.

https://www.igi-global.com/chapter/cover-crops/174476

Dr Vladan Ugrenović, naučni saradnik

Institut "Tamiš" Pančevo