Predavanje ''Upoznavanje sa vinom''

U subotu 23.12.2017 sa početkom u 10 h održano je predavanje sa temom ''Upoznavanje sa vinom'' u prostorijama Enološke stanice Vršac. Prisustvovalo je 11 slušalaca

Predavanje održao savetodavac dipl.ing. Čejić Vladimir