Plodnost svinja i njeno poboljšanje - način odgoja i organizacija posla - momenat oplodnje

PLODNOST SVINJA I NJENO POBOLJŠANJE

Plodnost svinja zavisi od nekoliko  činilaca od kojih svaki pojedinačno utiče na iskorišćenje genetskog potencijala grla

1.     metode selekcije odn. genetske (nasledne) osnove, uključujući rasu i tip svinja,

2.     uzrasta životinja, uslova držanja i ishrane,

3.     načina odgoja i organizacije posla.

NAČIN ODGOJA I ORGANIZACIJA  POSLA

·        Pravilan odgoj priplodnih grla zavisi velikim delom i od samog odgajivača.

·        Budućnost uspeha u odgoju leži u razumevanju i prihvatanju odgovarajućeg ponašanja krmača kao i njihovom  pravovremenom osemenjavanju.

U organizaciji posla dva su veoma bitna momenta koja u značajnoj meri utiču na produktivnost krmača, a to su:

1.     zalučenje,   

2.     momenat oplodnje.

Poželjno je da period između ove dve aktivnosti bude što kraći na šta utiče 5 različitih faktora:

1.      Prisustvo nerasta (glas, miris, vizuelno I dodir)

2.      Kretanje grla

3.      Premeštaj u toku narednih 48 sati

4.      Osvetljenost prostorije, i

5.      Ishrana po volji

MOMENAT   OPLODNJE

·        Najpovoljniji momenat za osemenjavanje se može odrediti sa preciznošću ako se zna početak estrusa po zalučenju.

·        Otkrivanje estrusa  vršiti odvojeno od obroka sa testom pritiska na telo od strane odgajivača dok je nerast u hodniku.

·        Dešava se da drugi susret sa nerastom imobiliše krmaču van svakog očekivanja odgajivača tako da ona tek tada ispoljava svoj polni žar.

·        Idealna solucija je da kod svake krmače registrujemo trajanje estrusa u prethodnom ciklusu ( zbog identičnosti ), kako bi prilagodili vreme osemenjavanja individualnom ponašanju krmače.

·          Intervali između osemenjavanja su najčešće 12 – 24 – 36 časova.  Osemenjavanje svakih 12 časova omogućava dobijanje najboljih rezultata jer čekanje   više od 12 časova između osemenjavanja i ovulacije prouzrokuje smanjenje legla.

·        Krmače sa prosečnim trajanjem intervala prvi put osemenjavati 24 časa po utvrđivanju imobilnosti i ponoviti 12 časova kasnije.

·        Krmače sa zakasnelim i kratkim estrusom treba osemenjavati neposredno po utvrđivanju imobilnosti jer imaju ovulaciju generalno kratko vreme i to neposredno po otkrivanju polnog žara. Drugo osemenjavanje nije u ovim slučajevima uobičajeno.

·        Rani ulazak u estrus, do 4 dana po zalučenju, podrazumeva da polni žar traje i do 20 časova duže od ostalih. Znači krmače koje imaju ranu pojavu estrusa ovuliraju kasnije od krmača kojima polni žar kasni i kraće traje i kod njih je preporučljivo i korišćenje treće doze osemenjavanja. Ovo treba obavljati sa posebnom predostrožnošću jer ukoliko krmača ne pokazuje rafleks stajanja lako može doči do infekcije materice koja dovodi do povađanja posle 21 – 22 dana.

·        Krmače koje pokazuju reflex imobilnosti 8 – 14 dan po zalučenju ne moraju biti osemenjene  tada već u narednom ciklusu. Pokazalo se da krmače osemenjene u drugoj nedelji po zalučenju proizvode manja legla od onih osemenjenih u prvoj nedelji. Kod krmača koje su osemenjane u drugom ciklusu ( propušten prvi estrus u drugoj nedelji) primećena je povećana plodnost za 2,7 prasadi.

USPEH OPLODNJE

           zavisi od raznih momenata  kao što su :

·        Početak polnog žara posle zalučenja,

·        Njegovo trajanje, kao i vreme koje prođe između početka polnog žara I ovulacije

S obzirom da su ovi momenti individualni i razlikuju se za pojedina grla to zahteva pažljivo posmatranje svake krmače u vreme polnog žara i po mogućstvu registrovanje njenih karakteristika.,

Biti u stanju da se razume krmača dobro poznavati i prihvatiti njeno odgovarajuče ponašanje predstavlja ključ uspeha u daljoj stočarskoj proizvodnji.

 

 

PSS Sremska Mitrovica

Lale Andonović, dipl.inž.