PSS Sremska Mitrovica - Plodnost svinja i njeno poboljšanje - zalučenje

PLODNOST SVINJA I NJENO POBOLJŠANJE

Plodnost svinja zavisi od nekoliko  činilaca od kojih svaki pojedinačno utiče na iskorišćenje genetskog potencijala grla

1.     metode selekcije odn. genetske (nasledne) osnove, uključujući rasu i tip svinja,

2.     uzrasta životinja, uslova držanja i ishrane,

3.     načina odgoja i organizacije posla.

NAČIN ODGOJA I ORGANIZACIJA  POSLA

·        Pravilan odgoj priplodnih grla zavisi velikim delom i od samog odgajivača.

·        Budućnost uspeha u odgoju leži u razumevanju i prihvatanju odgovarajućeg ponašanja krmača kao i njihovom  pravovremenom osemenjavanju.

U organizaciji posla dva su veoma bitna momenta koja u značajnoj meri utiču na produktivnost krmača, a to su:

1.     zalučenje,  

2.     momenat oplodnje.

Poželjno je da period između ove dve aktivnosti bude što kraći na šta utiče 5 različitih faktora:

1.      Prisustvo nerasta (glas, miris, vizuelno I dodir)

2.      Kretanje grla

3.      Premeštaj u toku narednih 48 sati

4.      Osvetljenost prostorije, i

5.      Ishrana po volji

1.     ZALUČENJE

·        Prioritet je dovesti krmače u dobru formu iI održati dobro zdravlje do zalučenja. Ocena kondicije je 3 – 4 kod zalučenja.

·        Po  potrebi  kod prvopraskinja i mršavih krmača smanjivati leglo na trećinu putem separatnog zalučenja najkrupnijih prasadi tako da ne dođe do slabljenja krmače kako bi vrlo brzo ušle u estrus.

·        Prvopraskinja koja izađe jaka i zdrava iz prasilišta ima sve preduslove za dobru, dugu i   plodnu karijeru.

·        Kod grupnog držanja po zalučenju treba obratiti pažnju na nekoliko momenata:

-         Grupe moraju biti homogene, ne spajati debele i mršave kao i iscrpljene i mršave krmače, može propraskinje i mršave

-         Izolovanje krmača 3 – 4 sata po preseljenju omogućava da se izbegne borba kod formiranja grupa

-         Da bi se eliminisala tuča hranilice moraju biti pune pre useljenja

-         Nerast je blokiran u svom boksu tako da su krmače oko njega

-         Kontrolisati pojavu estrusa kontrolom svakog grla

·        Individualno držanje :

-         Postaviti krmače s jedne i druge strane nerasta i to prvo nazimice pa prvopraskinje pa mršave.

-         Posle 48 sati premestiti grla zbog stresa. Pravilo je da do nerasta prvo idu nazimice i slabije krmače.

·        Šetnja u prostoru sa slamom u trajanju od 48 sati osigurava ulazak u estrus mnogo ranije i često očiglednije.

·        Posle zalučenja potrebno je da prostorija sa zalučenim krmačama bude maksimalno osvetljena svih 24 sata

Lale Andonović, dipl.inž.