Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja AKS je kontagiozna virusna bolest domaćih i divljih životinja. Bolest se veoma brzo širi kontaktom zdravih i zaraženih zivotinja, ishranom sa pomijama, kontaminiranom vodom i hranom, prevoznim sredstvima,stajnjakom, leševima ... mogući preonisioci bolesti su i krpelji. Za ovu oboljenje ne postoji specifična terapija niti imunoprofilaksa Dijagnostika bolesti Dijagnostika AKS je veoma kompleksna usled postojanja različitih kliničkih formi oboljenja kao i zbog sličnosti simptoma sa drugim infekcijama kao što je KKS. Za laboratorisku analizu se od živih životinja uzima krv kojoj se dodaje antikoagulans, dok se od leševa za analizu uzimaju organi ( bubrezi, slezina...). Posle uzorkovanja, uzorci se dostavljaju u frižideru rashladjeni na 2-80C iskljucivo kurirom, tj veterinarom. Uzorci, propisno upakovani na način koji će sigurno sprečiti isticanje biološkog materijala, dostavljaju se nadležnom naučnom institutu, uz obaveznu najavu. U slučaju da uzorci organa iz nekog razloga ne mogu da budu hitno dostavljeni nadležnoj laboratoriji, uzorci organa se mogu zamrzuti i u što kraćem roku dostaviti nadležnoj veterinarskoj laboratoriji za dijagnostiku AKS. Uzorci krvi se čuvaju na temperaturi frižidera i ne zamrzavaju se! Uzorkovanje se vrši isključivo na gazdinstvu/lokalitetu gde je utvrđena sumlja na AKS. Nakon obdukcije i uzorkovanja, vrši se neškodljivo uklanjanje leševa zakopavanjem na istom lokalitetu ili uz odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora leševe preuzima vozilo kafilerije koja vrši prikupljanje i uništavanje animalnog odpada kategorije 1. Uzorkovanje se vrši isključivo korišćenjem kompletne jednokratne opreme za ličnu zaštitu ( rukavice, kombinezon, nazuvci za jednokratnu upotrebu), kao i jednokratna oprema za uzorkovanje ( vakutajneri i jednokratne igle). Nakon izvršenog uzorkovanja, vrši se temeljna dezinfekcija samog mesta i okoline gde je obdukcija/uzorkovanje izvršeno, opreme i vozila nekim od dezinfekcionih sredstava koje uništavaju viruse AKS ( 2% RASTVOR NaOH, 2% VIRKON S, 2% OXICID S). Veterinarima, vetereinarskim tehničarima i drugim licimakoja su bila u sumljivom gazdinstvu i koja su učestvovala u uzorkovanju zabranjeno je da ulaze u gazdinstva na kojima se uzgajaju svinje i na kojima nije utvrdjeno prisustvo virusa AKS odnosno nije postavljena sumlja na AKS naredna tri dana. Lična zaštita i oprema kao i jednokratna oprema za uzorkovanje neškodljivo se uništava ( zakopava, spaljuje) ili ne uništava od strane kafilerije. Trenutno ne postoji vakcina ni terapija od AKS Dip.ing. Pera Markić PSS Ruma