Održana radionica ''Merenje sadržaja SO2 u vinu''

Dana 09.06.2017 u prostorijama Enološke stanice  održala se radionica sa temom ''Merenje sadržaja sumpor - dioksida u vinu''.

Radionicu držao dipl.ing Čejić Vladimir