Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Podsticaji koji su definisani ovim pravilnikom obuhvataju:

1) podsticaje programu podrške za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka

2) podsticaje programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa

 3) podsticaje programu podrške za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu voća, povrća i grožđa (uključujući i proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića), kao i marketing u sektoru prerade voća, povrća i grožđa

Detaljnije informacije o podsticajima mogu se naći u Pravilniku, a precizniji podaci o prihvatljivim investicijama  u tabelama koje su sastavni deo Pravilnika.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 

  1. fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
  2. preduzetnik; 
  3. privredno društvo;
  4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

 

Pravo na odobravanje podsticaja ima lice koje pored ispunjenja  opštih uslova propisanih Pravilnikom, nije započelo realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja,  i za nju ne  koristi podsticaje po nekom drugom osnovu.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja, koji raspisuje i na svojim zvaničnim internet stranama objavljuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja.

Ovim pravilnikom određeni  uslovi i date smernice za planiranje investicije, dok proces prijave započinje nakon objavljivanja Javnog poziva. Sve prijave koje stignu pre toga biće odbačene kao neblagovremene.

Izuzetno za 2017. godinu pravo na podsticaje može da ostvari lice iz člana ako je realizovalo predmetnu investiciju počev od  1. oktobra prethodne godine do dana podnošenja zahteva, pod uslovima, na način i po postupku u skladu sa ovim pravilnikom. Na ostvarivanje prava na podsticaje za realizovanu predmetnu investiciju ne sprovodi se postupak koji se odnosi na odobravanje prava na podsticaje.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.