PSS Sremska Mitrovica - Predavanje u Pećincima

Savetodaci PSS "Sremska Mitrovica" održali su predavanje 07.02.2017.godine sa početkom u 10:00 u sali opštine Pećinci.Predavanju je prisustvovalo 32 proizvođača.

Na predavanjima su obrađene sledeće teme:

Mineralna prihrana biljaka-Zoran Martinović

Tehnologija proizvodnje soje-Jovan Bojić

Zaštita strnih žita-Senka Mišković

Pravilno rukovanje sa pesticidima-Mirjana M.Tojagić

Objekti u stočarstvu-Željko Graovac