PSS Sremska Mitrovica - Održano predavanje u Bačincima

Dana 18.01.2016. godine sa početkom u 18 časova PSS Sremska Mitrovica je u prostorijama Mesne zajednice u Bačincima održala predavanje poljoprivrednim proizvođačima.

Teme predavanja su bile:

1.     Mineralna ishrana biljaka, dipl.ing. Zoran Martinović

2.     Đubrenje kukuruza,, dr Vladimir Marić

3.     Zaštita strnih  žita,dipl.ing. Senka Mišković

4.     Oprema u stočarstvu, dipl.ing. Željko Graovac