Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je krajem jula novi Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina, koji je stupio na snagu 19. avgusta, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Novim pravilnikom bliže propisani uslovi u pogledu kvaliteta navedenih proizvoda, a u delu koji se odnosi na žita i druga prehrambena zrna definisani su novi minimalni parametri kvaliteta za pšenicu za ljudsku ishranu, kao i za industrijsku preradu, čime je preciznije definisan njen kvalitet. 

Do sada su ovi parametri bili definisani standardima. Pravilnikom se daje mogućnost da se prilikom otkupa pšenice ona razvrsta na onu za ljudsku ishranu i drugu za stočnu hranu. U cilju lakšeg pristupa inostranim tržištima i postizanja realne cene žita date su nove metode za definisanje parametara kvaliteta koje se primenjuju i na međunarodnom tržištu..

Kod mlinskih proizvoda, u cilju ispunjavanja novih zahteva tržišta, definisani minimalni parametri kvaliteta za nove mlinske proizvode od pšenice - brašno TIP 400, integralno brašno i brašno od durum pšenice, i izvršene su određene korekcije parametara kvaliteta za ostale tipove brašna. 

Ipak, pravilnikom je dat prelazni period do 1. januara 2018. godine. Razlog za tako dug rok je želja Ministarstva  da svi subjekti na koje se odnosi Pravilnik imaju vremena da se pripreme za njegovu punu implementaciju.

 

DodatakVeličina
PDF icon Pravilnik o kvalitetu žita....pdf462.87 KB