Lekovito bilje i cveće publikacije

1 ODRŽAN 13. ZIMSKI SEMINAR FARMERA NA TARI 06/02/2017
DodatakVeličina
Image icon DSC_0345.JPG604.47 KB
Image icon DSC_0351.JPG469.04 KB
Image icon DSC_0373.JPG496.78 KB
Image icon DSC_0480.JPG490.31 KB
Image icon DSC_0484.JPG538.81 KB
Image icon DSC_0515.JPG498.33 KB
Image icon DSC_0517.JPG503.75 KB
Image icon DSC_0654.JPG479.07 KB
Image icon DSC_0656.JPG491.46 KB
Image icon DSC_0718.JPG524.86 KB
Image icon DSC_0682.JPG530.27 KB
Image icon DSC_0365.JPG455.97 KB
Image icon DSC_0661.JPG506.58 KB
2 KALENDAR RADOVA ZA NOVEMBAR 28/10/2016
DodatakVeličina
Microsoft Office document icon Kalendar radova za novembar.doc50 KB
Image icon Novembar 1 - duboko oranje.jpg25.03 KB
Image icon Novembar 2 - mis.jpg13.48 KB
Image icon Novembar 3 - kupus.jpg11.11 KB
Image icon Novembar 4 - mlade vocke.jpg180.83 KB
3 KALENDAR RADOVA ZA OKTOBAR 14/10/2016
DodatakVeličina
Microsoft Office document icon Kalendar radova za oktobar60 KB
Image icon Oktobar 1.jpg2.88 KB
Image icon Oktobar 2.jpg14.47 KB
Image icon Oktobar 3.jpg31.65 KB
Image icon Oktobar 4.jpeg10.15 KB
4 Aktuelni savetnik broj 12/2015 16/12/2015
DodatakVeličina
PDF icon AS 2015 Vršac.pdf1.08 MB
5 Edukativni centar:Modul - Fiziologija stresa biljaka 30/03/2015
DodatakVeličina
PDF icon 4-8fiziologijastresabiljakaivanamaksimovic-150327074924-conversion-gate01.pdf3.24 MB
PDF icon fiziologijastresabiljakas-150327075027-conversion-gate01.pdf4.86 MB
6 PSS Kikinda:Agroplaner za 2015. godinu 25/03/2015
DodatakVeličina
PDF icon agro planer 2015.pdf9.95 MB
7 Pravilnik o metodama ispitivanja sorte ricinusa 14/01/2015
DodatakVeličina
PDF icon pravilnik ricinus.pdf294.34 KB
8 Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru 20/11/2013
DodatakVeličina
PDF icon Пластеници 3.pdf141.84 KB
PDF icon Правилник 3.pdf134.75 KB
Microsoft Office document icon Пријава 3.doc172.5 KB
9 Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnoj poljoprivrednoj proizvdnji 18/07/2013
DodatakVeličina
PDF icon Подстицаји за примарну пољопривредну производњу.pdf248.3 KB
10 Stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću 10.03.2013. do 30.09.2013. 01/07/2013
DodatakVeličina
PDF icon 24_05_2013_Konkurs.pdf122.65 KB
PDF icon 10032013_izmena_konkursa.pdf42.26 KB
Datoteka Obrazac prijave - Fizicko lice.docx16.7 KB
Datoteka Obrazac prijave - Preduzetnik.docx16.71 KB
Datoteka Obrazac prijave - Zem_zadruga.docx16.79 KB
Microsoft Office document icon Izjava 1.doc45 KB
Microsoft Office document icon Izjava 2.doc44.5 KB
Microsoft Office document icon Izjava 3.doc44.5 KB
Datoteka Biznis plan.docx25.34 KB
PDF icon 24_05_2013_Pravilnik.pdf129.8 KB
11 Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo 25/03/2013
DodatakVeličina
PDF icon Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.pdf174.75 KB
12 Agroplaner za 2012. godinu 02/02/2012
DodatakVeličina
PDF icon agrokalendar 2012.920.57 KB
13 Matična knjiga biljne proizvodnje 27/12/2011
DodatakVeličina
PDF icon Matična knjiga biljne proizvodnje985.33 KB
14 MATIČNA KNJIGA BILJNE PROIZVODNJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA ORGANSKU PROIZVODNJU 08/12/2011
DodatakVeličina
PDF icon Matična knjiga biljne proizvodnje, Ugrenović, Filipović985.33 KB
15 Upotreba lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u biljnoj proizvodnji 09/08/2011
DodatakVeličina
Office presentation icon Upotreba lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u biljnoj proizvodnji 296.5 KB
16 Agro planer 2010-2011 23/12/2010
DodatakVeličina
PDF icon agroplaner 2011.pdf1.4 MB
17 Agroplaner 2010 13/08/2010
DodatakVeličina
PDF icon Agrokalendar 2010.820.65 KB
18 Osiguranje useva 30/03/2009
DodatakVeličina
PDF icon Osiguranje useva134.99 KB
19 Detaljno uputstvo za izradu izvestaja za I kvartal 2008 04/04/2008
DodatakVeličina
PDF icon Izvestaj I kvartal102.34 KB
20 Poljoprivredni informator zima - prolece 2008. 05/03/2008
DodatakVeličina
PDF icon Poljoprivredni informator zima - prolece 2008.1.45 MB

Stranice