Zanimljivosti

UTICAJ DEBLJINE LEĐNE SLANINE NA KVALITET PRIPLODNIH I TOVNIH SVINJA

Mart
21

UTICAJ DEBLJINE LEĐNE SLANINE NA KVALITET PRIPLODNIH I TOVNIH SVINJA

Objavio zeljkog pročitaj više

PSS Subotica: O socijalnom preduzetnišvu

Dec
22

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO
Termini “socijalno preduzetništvo“, „socijalno preduzeće“ i „socijalna kooperativa“ ključni su teorijski termini u području „socijalne ekonomije“.
Koncept socijalne ekonomije obuhvata različite ekonomske inicijative koje ne teže prevashodno ostvarivanju profita već su usmerene ka ostvarivanju javnog interesa ili nteresa određenih socijalno isključenih grupa stanovništva.

Objavio anicam pročitaj više

KORIŠĆENJE FEROMONA ZA PRAĆENJA I OMETANJA PARENJA INSEKATA U CILJU SMANJENJA BROJA TRETMANA U VOĆNJACIMA

Dec
11

Feromoni - seksualni hormoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi privukle mužjake. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima. Kod insekata koji mogu biti štetni u jabuci to je obično oko 100 metara. Koristeći svojstva prirodnih feromona čovek je napravio sintetičke seksualne hormone. U svetu su poznate tri metode korišćenja sintetičkih seksualnih hormona: 1. Metod mamaka za izlov mužjaka, čiji je cilj sakupljanje što većeg broja mužjaka, čime se smanjuje mogućnost sparivanja i oplodnje ženki. 2.

Objavio nedeljkaj pročitaj više

Udruživanje stočara

Jun
21

Udruživanje stočara
Udruženje , je dobrovoljno, nevladino , nestranačko, neprofitno udruženje građana i pravnih lica, čiji je cilj unapređenje stočarstva kao grane poljoprivrede, razvijanje, odgajivačkog i takmičarskog duha i okupljanje proizvođača i prerađivača iz ove oblasti radi lakšeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa.Udruženje ima status pravnog lica sa pravima i obavezama koja joj pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i Statuta Udruženja.
Obično kao Osnovni ciljevi Udruženja se navode :
Zastupanje interesa stočara opšti i šire.

Objavio zeljkog pročitaj više

Govedarstvo- sistem krava -tele

Jun
14

GOVEDARSTVO -SISTEM KRAVA-TELE
Osnovne karakteristike ovog sistema je držanje krava na ispaši, naravno kada vremenski uslovi to dozvoljavaju. Krave u ovom sistemu doje tele u skraćenoj laktaciji a krave tokom laktacije mogu da proizvedu od 1200 do 1800 litara mleka, kojim se hrani tele.
Znači u ovom sistemu držanja goveda se ne računa na proizvodnju mleka već je sve podređeno proizvodnji zdravog I vitalnog teleta za tov.

Objavio zeljkog pročitaj više
Objavio ivanav pročitaj više
Objavio jelenak pročitaj više

PSS Zrenjanin - Medljikovac

Feb
24

Pčele za pravljenje meda sakupljaju nektar s cveća, a pritom i druge slatke sokove. Takav je medljikovac, med koji nije od nektara, sem ako nije pomešan s njim.Ti slatki sokovi su : sokovi biljnih vaši, od grožđa, šljiva,bresaka, kajsija,lubenica i drugo. Za pčelarstvo su najbitniji sokovi od biljnih vašiju i to je osnovna sirovina za medljikovac i naziva se medljika, medna rosa ili mana, koja je slična srži drveta.

Objavio gordanaa pročitaj više

Biopesticidi

Jan
27

S obzirom da smo na početku godine i da je ovo period kad su planiranja za predstojeću sezonu uveliko u toku, možda tema o biopesticidima nekima može biti zanimljiv i koristan. 

Objavio martab pročitaj više

PSS Zrenjanin Utovar svinja uz pomoć telefona i tableta

Dec
27

Za uspešnu svinjarsku proizvodnju osim genetike, kvalitetnog smeštaja, odgoja i ishrane vrlo važan faktor i planiranje prodaje i ostvarivanje povoljne prodajne težine

 

U Hanoveru je od 15.11.-18.11.2016. održan sajam Euro Tier u organizaciji DLG.Inače sajam je jedan od najvećeh manifestacija posvećen izlagačima profesionalne opreme za stočarstvo.

Objavio gordanaa pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Zanimljivosti