Novi Sad

Novosadska jesen

Okt
19

U Novom Sadu se održava manifestacija pod nazivom "Novosadska jesen" u organizaciji "Pokreta gorana" iz Novog Sada. Telefon za više informacija 021/451-788.

Objavio zorica pročitaj više

Zoran Novaković

Jul
05

Lokacija

Novi Sad
Temerinska 131
21000 Novi Sad
Srbija
45° 16' 37.7328" N, 19° 50' 18.8592" E
RS
 
Z O R A N   N O V A K O V I Ć

 

Lokacija: 
Objavio zorica pročitaj više

Aleksandra Jocić

Jul
05
 
A L E K S A N D R A    J O C I Ć
Lokacija: 
Objavio zorica pročitaj više

Sekreterijat za poljoprivredu - Borislav Brunet

Jul
05

Lokacija

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
Srbija
RS
 
B O R I S L A V    B R U N E T
Lokacija: 
Objavio zorica pročitaj više

Sekretarijat za poljoprivredu - Slobodan Teofanov

Jul
04

Lokacija

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
Srbija
RS
 
S L O B O D A N     T E O F A N O V

Lokacija: 
Objavio zorica pročitaj više

Sekretarijat za poljoprivredu - Julkica Simić

Jul
04

Lokacija

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
Srbija
RS
 
J U L K I C A  S I M I C
Lokacija: 
Objavio zorica pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Novi Sad