Događaji

Naslov Tema Objavljeno
1 Održana radionica u Omoljici Ovčarstvo 20/04/2018
2 odražana tribina : prerada mleka u domaćinstvu i direktna prodaja Standardi kvaliteta u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi 20/04/2018
3 PSS Ruma- Prekalemljivanje jabuke u organskoj proizvodnji Organska i integralna poljoprivreda 20/04/2018
4 PSS Ruma- Uklanjanje izdanaka Voće 20/04/2018
5 PSS Zrenjanin- Održana radionica u Zrenjaninu Voćarstvo i vinogradarstvo 20/04/2018
6 PSS Vrbas Znaci estrusa kod krava Govedarstvo 19/04/2018
7 RADIONICA U UTRINE Govedarstvo 19/04/2018
8 PSS Ruma - Principi duge rezidbe jabuke u rodu Voćarstvo i vinogradarstvo 18/04/2018
9 Pss Sremska Mitrovica Šljivine ose Štetočine 17/04/2018
10 TRITIKALE U ISHRANI DOMAĆIH ŽIVOTINJA Svinjarstvo 17/04/2018
11 PSS Kikinda: Tretman u pšenici Ratarstvo, Bolesti, Korovi 17/04/2018
12 Radionica u Utrine Govedarstvo 17/04/2018
13 PSS Ruma održana radionica u Rumi Bolesti, Štetočine 16/04/2018
14 RADIONICA U TORNJOŠU Govedarstvo 16/04/2018
15 RADIONICA U TOTOVOM SELU Govedarstvo 16/04/2018
16 Pss Sremska Mitrovica Pepelnica strnih žita Bolesti 16/04/2018
17 PSS Vrbas - repičin sjajnik Štetočine 13/04/2018
18 Krvava vaš - Eriosoma lanigerum Štetočine 13/04/2018
19 Rutava buba (Tropinota hirta) Štetočine 13/04/2018
20 PSS Sremska Mitrovica - Siva repina pipa Bothynoderes punctiventris Štetočine 12/04/2018

Stranice