DA LI JE DOŠLO VREME DA SE OSNUJE UDRUŽENJE SAVETODAVACA?

Naziv savetovac sa sobom nosi nešto više od akademskog obrazovanja.Ovakav rad počinje da deluje u svim granama poljoprivrede.On ima svoju vrednost i težinu.Savetodavac je danas jedini koji sa poljoprivrednim proizvođačima stupa u direktan stručni odnos.Njegove reči su važne, a ponekad i presudne u radu proizvođača.Savetodavac je borac bez interesa za poljoprivredu.A ko je borac za savetodavce? Možda bi neko udruženje pomoglo u njegovom radu i bilo taj borac?

Forum: 

 Kolega Kovalik je u pravu. Da li se sećate "lova na veštice" s kraja 2007-e? Ko je to smeo da postavi na Portal? Ruši se sistem! Bilo je puno komentara, tada. Ovo je neophodno ukoliko razmišljate o savetodavcu kao vašem poslu. Ukoliko, zaista, razmišljate i u njemu vidite sebe u budućnosti kao savetodavca. Ako to nije ono što neko želi, neka se ne predstavlja kao savetodavac.

bogdang - Bogdan Garalejić, PSS APV OJ Institut TAMIŠ, PA.

Objavio bogdang

 Danas je u svakom poslu, pa i u savetodavstvu, važan čovek. Važan i kao jedinka  i kao član zajednice. Biti savetodavac znači biti stručan, ali prvenstveno, biti na licu mesta, bez iluzija o tome gde se nalaziš i sa kime razgovaraš. Niko nije pošteđen , što znači, da delimo svi istu  sudbinu u ovim teškim vremenima, i proizvođači i savetodavci. Kako reagujemo u ovim teškim vremenima? Kako je raditi na terenu i biti suočen sa pitanjima, često ne tako prijatnim? Moje mišljenje je da prvo iz nas progovara čovek, pa onda savetodavac. Svojim stavom branimo sebe, od sebe samih i od ostatka sveta. Kroz svoj  rad  dajemo deo sebe, ali ne trošeći se uzaludno.Delovi sastavljeni u celinu imaju smisla, što znači da  moramo svi raditi na tome. A kako drugi gledaju na to? U čemu se to mi slažemo a u čemu  ne slažemo? Ili je ovo pitanje samo pitanje golog opstanka?

Objavio ljiljanau